تبلیغات
>> ریش سفید علامه - کتاب آمد !!!
چهارمی با غیرت ، حمایت حمایت

نگارش در تاریخ پنجشنبه 8 مهر 1389 توسط کورش

http://www.irupload.ir/images/2dk6efiji2qpcsddrrvh.jpg


ســـــــــلـام

بالاخره بعد 5 روز از سال تحصیلی
( دو روز پیش - سه شنبه ) و کلی فشار کتابا ما رو اوردن . اما با رسیدن کتاب  ماجرا تموم نشد و پول کتاب ها هم خودش داستانی داشت.

اولش گفتن 5200 بیارین واسه پول کتابا بعدش هم پولا رو گرفتن و کتابا رو دادن اما غافل از اینجا که کادر فنی مدرسه یادش رفته بود که بابا ما بچه ها ریاضی ایم .
بعد از تحویل کتابا ، بچه ها ما هم که علـاّمـه همه مخ ریاضی ، با ماشین حساب وقتی قیمت کتابا رو محاسبه کردن دیدن بلــــــــــــــه ، هیهات منه زله !
قیمت کتابا 4500 بیشتر نیست و 700 تومـــــــــن بچه ها بیشتر دادن .
700 تومن همانا و فاجعه هم همانا.
همه یکی یکی سراغ اعضای کادر فنی مدرسه رفتن واسه حقشون که این آخریا نزدیک بود دیگه بزننمون .
خلاصه بچه ها به یاری خدا تونستن حقشونو بگیرن و به آغوش گرم خانواده برگردن.

نـــــظـــر یــادت نــره
طبقه بندی: دست نوشته های ما، 

              نظرات ()